NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG

KẾT QUẢ: CÁC SẮC TỐ UV GIẢM 96%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: NẾP NHĂN GIẢM 71%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: KẾT CẤU CẢI THIỆN 74%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: LỖ CHÂN LÔNG CẢI THIỆN 50%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: SỰ XỈN MÀU CỤC BỘ GIẢM 49%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: CÁC NẾP GẤP CẢI THIỆN 56%

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift Serum, Smart Moisture.

Chiều: Radiant WashDNA Total RepairSuper Eye Lift SerumNight Therapy.

KẾT QUẢ: SỰ XỈN MÀU ĐƯỢC CẢI THIỆN

Phác đồ hoàn chỉnh:

Sáng: Purifying Cleanser, Cu3 Recovery Spray, Power RE Activator, Daily Moisture Rescue, Illuminating Eye Serum, Everyday.

Chiều: Radiant WashCu3 Recovery Spray, Complex HQ+ [3x a week], Serious Clarity 4X, Reformist Night Tx, Super Eye Lift Serum.